Postavljanje parametara za standardizaciju primjene dualne V-INFRAREDesign grafike na širokom spektru proizvoda

Ivana Žiljak Stanimirović

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Sažetak

Razvojem postupka infracrvene detekcije te kamera za praćenje dvostrukog stanja vizualne i infracrvene pojavnosti, a i sve većih potreba za inteligentnim obilježavanjem proizvoda, dolazi do novog vala primjene Infraredesign® tehnologije i potrebe za njezinom standardizacijom. Nakon svih postavljenih parametara, od ideje projektiranja zaštitne grafike u vidljivom i nevidljivom dijelu spektra i Infraredesign® metode, preko uvođenja CMYKIR separacije i matematičkih modela za spajanje računarskih grafika i fotografija za realizaciju u V-NIR/Z spektru, postavljaju se standardi primjene dvostruke V-NIR grafike sa različitim bojilima i materijalima, te u različitim uvjetima snimanja V–NIR stvarnosti putem novih tehnologija. U ovom radu prikazan je postupak dizajna, projektiranja i realizacije obilježavanja proizvoda te komparacija reprodukcija na tri različita materijala: papir, folija i tekstil u svrhu postavljanja standarda za primjenu na širokom spektru proizvoda.

Ključne riječi: infracrvena detekcija, infracrvena V-INFRAREDesign grafika, standardizacija, primjena