Interaktivni plakat

Interactive poster

Marko Duspara, Lidija Mandić, Ana Agić, Jesenka Pibernik

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

lidija.mandic@grf.hr

 

Sažetak

U ovom radu opisane su tehnologije i načini izrade interaktivnog plakata. Odnosno, koje su sve dostupne tehnologije izrade tiskane elektronike i kako se iste mogu implementirati i povezati s konvencionalnim proizvodima u grafičkoj industriji kao što je u ovom slučaju plakat. Eksperimentalni dio ovog rada je idejno rješenje interaktivnog plakata i izrada njegovog prototipa tj. potpuna razrada proizvodnog procesa od dizajna pa sve do gotovog proizvoda. Cilj rada je upoznati se sa novim tehnologijama vezanima za tisak elektronike i materijalima u tisku koji se mogu koristiti za izradu interaktivnih plakata. Također, cilj rada je povezivanje elektroničkih komponenti tj. Arduino mikrokontrolera sa grafičkim proizvodom kao što je plakat koji zajedno imaju veliki potencijal u kreiranje novih interaktivnih rješenja.
Ključne riječi: tiskana elektronika, interakcija, interaktivni plakat

 

Abstract

This paper explores technologies and ways of creating interactive posters. It explores available printing technology for printing electronics and how can they be implemented and associated with conventional products in the graphics industry, such as a poster. The experimental part of this research was the conceptual solution of interactive posters and the production of its prototype, ie complete workflow of the production process from design to finished product. The aim of the thesis is to get acquainted with the new technologies related to printing electronics and printing materials that can be used to create interactive posters. Also, the aim is to connect electronic components, ie Arduino microcontrollers with a graphic product such as a poster, that together has great potential in creating new interactive solutions.
Keywords: printed electronics, interaction, interactive poster