Dizajn okružja za promjene u obrazovnom procesu

Environment design for changes in the educational process

Nikola Mrvac

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

nikola.mrvac@grf.hr

 

Sažetak

Obrazovanje nije linearno mehanistički proces. Međutim sustav koji određuje normative rada i vrijednosti tog procesa je upravo tako dizajniran.
Tek promjenom normativa rada i vrijednosti procesa u sustavu obrazovanja moguće su istinske promjene. U suprotnom, a s obzirom na promjene u svim segmentima ljudskog djelovanja naši problemi biti će sve veći.
Cilj ovog rada je prikazati probleme obrazovnog procesa, kao i rješenja koja mogu potaknuti pozitivne promjene u visokom obrazovanju, a zatim i u cijelom društvu.

Ključne riječi: Dizajn okružja, obrazovni process, normativi rada, vrijednosti

 

Abstract

Education is not a linear mechanical process. However, the system that determines the work norms and values of that process has been designed as such.
True changes can be made by changing the work norms and the value of processes in the education system. Otherwise, given the changes in all segments of human activity, our problems will only grow.
The aim of this paper is to illustrate the problems of the educational process as well as solutions that can stimulate positive changes in higher education and then throughout society.
Keywords: Environment design, educational process, work norms, values