METODA EDUKACIJE MEDIJSKIH KOLEGIJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Rajković Ivan1, Radonić Dinka1

1Tehničko veleučilište u Zagrebu
E-mail: ivan.rajkovic@tvz.hr, dinka.radonic@tvz.hr

Sažetak

U radu su prikazani inovativni modeli izvođanja nastave iz medijskih kolegija na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Oblikovan je medijski kolegij za drugu godinu studija na smjeru informatički dizajn. Nastava je izvedena tjednim predavanjima na kojima dva predavača različitih srodnih profesija iznose svoje poimanje tematike.
Različitim pogledima na prezentiranu temu, sadržaj se iznosi na kreativan način koji potiče aktivno sudjelovanje studenata u raspravi i razmjeni znanja. Poticanjem diskusije za vrijeme nastave stvoren je komunikacijski kanal između studenata i predavača. Izloženi su ishodi studentskih vježbi kao rezultat ovakvog oblika izvođenja nastavnog programa. Prikazane su ankete i komentari studenata koji su sudjelovali u ovom modelu edukacije. Novim pristupom prenošenju znanja kreirano je dinamično i kreativno okruženje za studente, kao i za predavače na kolegiju.

Ključne riječi: edukacija, medijski sadržaj