Oblikovanje serifne tipografije

Serif typography design

Leona Vertuš, Igor Kuduz, Antun Franović

Sveučilište Sjever

vertusleona@gmail.com

 

Sažetak

Ideja je rada oblikovati serifno pismo koje će se moći primjenjivati u knjigama, časopisima ili za bilo koji kontinuirani tekst, ali i koji će funkcionirati za ispisivanje natpisa i naslova u većim veličinama. To je postignuto karakterom pisma naglašenim lomom na mjestima gdje je slovni znak najtanji prema potezu koji proizlazi iz translacije od širokog pera. Kod primjene tipografije u malim veličinama, koje su uobičajene za kontinuirani tekst kao na primjer 8 pt (point size ─ veličina slovnog znaka), 9 pt, 10 pt ti se lomovi ne vide jer pismo ima mali kontrast, pa karakter ostaje prigušen, no dolazi do izražaja u većim veličinama i na većim formatima.
Ključne riječi: pismo, oblikovanje, tipografija, primjena

 

Abstract

The idea is to shape the final paper serif letter which will be used in books, magazines, or for any continuous text, but also to work for printing labels and titles in larger sizes. This was accomplished character typography pronounced fracture in places where the letter of the thinnest to the stretch arising from the translation of a wide pen. When using typography in small sizes, which are common for continuous text such as 8 pt (point size ─ the font size of the sign), 9 pt, 10 pt you almost broken and not visible because the letter has little contrast and character remains muted, but prominent in larger sizes and at larger sizes.
Keywords: type, design, typography, application