Iskustva TVZ-a u izradi i pokretanju diplomskog studija Informacijske sigurnosti i digitalne forenzike

Zagreb University of Applied Sciences experience in designing and launching Information Security and Digital Forensics studies program

Goran Sirovatka, Marinko Žagar

Tehničko veleučilište Zagreb

marinko.zagar@tvz.hr

 

Sažetak

Svakodnevna upotreba informacijske tehnologije u privatnom i profesionalnom djelovanju izlaže korisnike rizicima i opasnostima od kibernetičkih napada. Prema studijama potražnje za profesionalcima u području informacijske sigurnosti i digitalne forenzike 2017. godine, predviđen je porast od 20% potražnje za specijalistima iz ovog područja. Tehničko veleučilište u Zagrebu provelo je analizu potreba za specijalistima kibernetičke sigurnosti na tržištu Republike Hrvatske i temeljem tih pokazatelja izradilo elaborat za diplomski specijalistički studijski program Informacijske sigurnosti i digitalne forenzike koji je dobio dopusnicu te je u akademskoj godini 2018/2019. prva generacija studenata započela školovanje.
Ključne riječi: Informacijska sigurnost, digitalna forenzika, kibernetička sigurnost

 

Abstract

Everyday use of information technology in private and professional work exposes users to the risks and threats of cyberattack. According to studies of demand for information security and digital forensics professionals in 2017, an increase of 20% of demand for specialists in this area is envisaged. The Zagreb University of Applied Sciences conducted an analysis of the need for cyber security specialists in the Croatian market and based on these results prepared study document for Information Security and Digital Forensics Program graduate study which was got approval and in the academic year 2018/2019. the first generation of students began their education.
Key words: information security, digital forensics, cyber security